Chrzcielnica z kościoła św. Michała w archikatedrze

Żeby ją zobaczyć, wejdźmy do archikatedry lubelskiej. W „Ilustrowanym przewodniku po Lublinie” Marii Ronikierowej czytamy, że „bronzowa chrzcielnica, wielce starożytna” pochodzi z kościoła św. Michała. Znajduje się po prawej stronie koło nawy głównej, ma kształt kielicha, znajdują się na niej wyobrażenia Matki Boskiej z Panem Jezusem i Chrystusa Salwatora. Znajduje się na niej napis w języku staroniemieckim „ Hilf god Maria berod”, co możemy przetłumaczyć „pomagaj Boże i Mario do chleba”. Pod figurami znajduje się napis „Ale Maria gracia plena”. Na przykryciu chrzcielnicy, pochodzącym z późniejszych czasów, widzimy św. Michała walczącego ze smokiem. To przy tej chrzcielnicy, ocalonej z rozebranej fary św. Michała, po której pozostał dziś pusty plac – ochrzczono Łukasza Rodakiewicza, budowniczego Teatru Starego w Lublinie. Archikatedra jest pełna wspaniałych zabytków i pamiątek. Od cudownego krucyfiksu trybunalskiego i obrazu Matki Boskiej płaczącej, przez akustyczną zakrystię i taboret króla Jana III Sobieskiego po dwa obrazy pochodzące z kościoła św. Michała, przedstawiające św. Jana Nepomucena i Wszystkich Świętych oraz obraz Św. Trójcy. Warto zatrzymać się na chwilę przed zagadkowym obrazem Archanioła Michała. Jednak najbardziej wzruszającym śladem po kościele św. Michała jest znajdujące się w nawie kaplicy Matki Boskiej epitafium dla Sebastiana Fabiana Klonowica. Tablica z brunatnego marmuru wprawiona w ramę z białego marmuru przeniesiona została z kościoła farnego. Pod portretem poety znajduje się napis: „Zniszczył czas pomnik Leszka ku czci Archanioła/ ten kamień oszczędziły zwaliska kościoła”… W pamiątkowej księdze wpisów znajduje się między innymi adnotacja Marie Skłodowskiej- Curie. Waldemar Sulisz, fot. archiwum Teatru NN